Obnova usedlosti Drážkov čp.10 - majitel František a Pavel Vácha

Celá usedlost Drážkov čp. 10  je od roku 1987 chráněnou kulturní památkou.
Oprava a rekonstrukce objektu bydlení byla uskutečněna v roce 2001 a rekonstrukce nádvoří včetně rozvodů vody, odpadu a elektroinstalace byla provedena v roce 2004. Rozsah oprav byl pod kontrolou památkářů. Na arkýřích nejsou okapy a dvůr musel být dlážděn starou použitou dlažbou, která byla nákladnější nežli dlažba nová. Tyto práce prováděl majitel bez dotačních titulů. Rekonstrukce si vyžádala investici ve výši 1.463.000 Kč.
S rekonstrukcí sýpky, která je dominantní stavbou a byla ve velmi žalostném stavu, se započalo v dubnu roku 2008. Veškeré projektové práce na všechny etapy provedl Ing. Arch. Jaroslav Peterka a syn. Rozhodující části stavby provedla firma S-B s.r.o. pana Bartáka.

I. etapa rekonstrukce špýcharu spočívala v zajištění stavby (prasklé štíty po celé ploše, praskliny měly až 10 cm šířku) a rekonstrukci střechy, včetně výměny poškozených krovů, nového laťování a nové krytiny. Tašky pálené, bobrovky s rybinovým pokladem na maltu. Byl zachován původní postup. Celkový náklad byl 1.126.000 Kč. Ministerstvo kultury přispělo z havarijního fondu částkou 520.000 Kč. Tato etapa byla ukončena v září 2008.

II. etapa rekonstrukce špýcharu spočívala v archeologickém průzkumu, rekonstrukci podlah ve všech patrech, opravě schodů do všech pater, opravě zábradlí, elektroinstalaci, opravě dlažby v oknech, zhotovení oken z polykarbonátu, generální opravě vnitřních omítek, vyčištění a ošetření trámů a veškerých dřevěných částí proti červotoči a houbám, výměně částí poškozených nosných trámů, generální opravě a zhotovení fasády.
Tvary a barvy fasády jsou věrnou kopií z roku 1680, kdy byla výstavba barokní sýpky provedena. Byla odstraněna kolna, která zakrývala branku a 12 m hlubokou studnu. Ohradní zeď byla upravena do původní podoby a byla zhotovena dřevěná kovaná branka, která je kopií původního vstupu. Celou ohradní zeď uzavírá brána s kamenným ostěním. Rozhodující část stavby provedla po výběrovém řízení firma S-B s.r.o. pana Bartáka, která má bohaté zkušenosti s opravami chráněných památek. Celkový náklad na druhou etapu byl 2.123.000 Kč. Ministerstvo kultury přispělo částkou 400.000 Kč a Středočeský kraj částkou 200.000 Kč. Ostatní finanční prostředky hradil vlastník. Bylo nutné využít financování z úvěru od České spořitelny. Tato etapa včetně kolaudačního řízení skončila 22. října 2009.

Na doplňkové stavební práce byli přizváni místní řemeslníci:
Elektroinstalace František Krátký (pochází z Drážkova)
Kamenické práce včetně ohradní zdi Jan Samek (Drážkov)
Dlažba Zdeněk Horký (Drážkov)
  Václav Kubát (Kamýk nad Vltavou)
Rozvod vody Vlasta Houska (Smrčí)
Dřevěná branka Josef Kučera (Líchovy)
Kování Petr Kuncl (Brzina)
Zábradlí kovové Jaroslav Procházka (Drážkov)
Zbradlí dřevěné Pavel Štverák (Hojšín)
Dveře a vitríny Ing. Karel Kratochvíl (Zduchovice)
Obslužný pult a lavice Jaroslav Skalický (Bražná)


Všechny práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě. Všichni řemeslníci jsou z místa a okolí. Byl zvolen stejný postup oprav jako v časech minulých.

Špýchar bude, po vybavení exponáty, veřejně přístupné muzeum se zaměřením na obtížný život lidí ve Středním Povltaví.

Všem, kteří pomohli toto dílo vytvořit, patří jménem naší rodiny pěkné poděkování.